Cesta: Články / Kočky / Vzteklina


Vzteklina je smrtelné virové onemocnění, při němž virus napadá nervový systém

Virus vztekliny má charakteristický tvar ponorky nebo projektilu a způsobuje nehnisavý zánět mozku a míchy.

Člověk nebo zvíře se může nakazit při poranění vzteklým zvířetem, kousnutím nebo škrábnutím, které je potřísněno infekčními slinami. Vzácně se lze infikovat inhalací prachu (netopýři v jeskyních, pracovníci v laboratořích). Ze slin v ráně se virus rozšíří po nervových vláknech do mozku a míchy.  Inkubační doba se pohybuje kolem 2-6 týdnů, byly popsány i případy s  inkubační dobou až několik měsíců. Tento interval  souvisí s množstvím viru v místě poranění, se vzdáleností rány od mozku a míchy a také s četností nervových vláken  v místě pokousání.    

Pokud se již jednou u člověka nebo zvířat objeví klinické příznaky, je průběh onemocnění fatální  léčba neexistuje.

Onemocnění nelze u lidí před propuknutím příznaků spolehlivě diagnostikovat.

Každých deset minut zemře na světě jeden člověk na vzteklinu, což představuje 55 000 lidí ročně. Obvykle jsou to děti ve věku mezi 4 až 15 lety, především v rozvojových zemích  Asie a Afriky.  

 

     Děti na Srí Lance po tsunami, zdroj www.worldrabiesday.org

 


Vakcinací proti vzteklině chráníte nejen své psy, kočky a fretky, ale i sebe a své děti.  

 

  • dejte své psy, kočky a fretky pravidelně vakcinovat proti vzteklině
  • nevyhledávejte kontakt s toulavými psy a divokými zvířaty (netopýři)
  • nikdy si domů nepřinášejte volně žijící zvíře, zvláště pokud u něj pozorujete příznaky nemoci
  • nedovážejte si zvířata jako dárky z dovolených

 

Vzteklina je celosvětový problém, ohrožuje asi 3, 3 bilióny lidí  ve 100 zemích světa, zejména rozvojových zemích Afriky a Asie.

Potýkají se s ní ovšem i vyspělé země jako jsou Spojené státy, turisticky navštěvované oblasti jako je Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko, i naši sousedé Polsko a Maďarsko.  

  

 

Celosvětová prevence začíná na lokální úrovni. V zemích prostých nákazy vzteklinou stačí pouze krátkodobé nedodržování pravidelného vakcinačního schématu v daném teritoriu, nestabilita v zemi, případně politický konflikt, a nákaza se v oblasti opět rychle rozšíří.

 

Vakcinace zvířecích přenašečů, zejména psů a koček, pomáhá v eradikaci této nákazy v dané oblasti. 

 

Nejčastější otázky týkající se vztekliny:

Jak dlouho virus přežívá v prostředí?

V těle uhynulého zvířete při teplotě 20 °C přežívá viru přibližně 24 hodin, při nízkých teplotách několik dní. Ve zmraženém stavu při – 30 °C až – 80 °C však vydrží infekční i několik let. Virus vztekliny je velmi citlivý vůči vyšším teplotám, ničí ho var a UV záření, k likvidaci viru stačí běžné dezinfekční prostředky.

 

Mohu se nakazit i pohlazením či dotykem vzteklého zvířete? Brožura o vzteklině

Virus se nachází ve slinách vzteklého zvířete. Pouze v případě, že je jeho srst potřísněná hojně slinami a člověk se srsti dotkne poraněnou rukou, může k nákaze teoreticky dojít. Nejčastěji se zvíře nebo člověk infikuje čerstvou krvácející kousnouránou způsobenou vzteklým zvířetem. Krev, moč nebo výkaly nemocného zvířete infekční nejsou.

 

Mají postižená zvířata pouze příznaky agresivity?

Naopak, zpočátku mohou vykazovat známky únavy, lekavosti až plachosti, mohou zvracet. Jindy přátelská zvířata se chovají podrážděně, škrábou se a olizují. Slinění a agresivita se u psů a koček dostavuje až v druhé fázi.  Jedinec sliní, protože není schopen polykat.  Podezřelé je krotké chování plachých volně žijících zvířat a pohyb nočních zvířat v denní dobu.

Zuřivá forma vztekliny se častěji vyskytuje u koček. Dochází k aktivnímu napadání,poškrábání a pokousání i několika osob, které se vyskytnou v okolí nemocného jedince. Inkubační doba vztekliny u koček je obvykle 4-6 týdnů, ale může se pohybovat v rozmezí 2-12 týdnů. Vzteklina koček by u nás vzhledem k jejich značné agresivitě v klinické fázi onemocnění a velkému rozšíření těchto zvířat mohla být epidemiologicky velmi závažná. Přenosu nákazy ve směru liška - kočka velmi výrazně napomáhá i způsob života polodivokých populací koček a společné teritorium s liškami.

 

Jakou roli hraje v transportu viru vztekliny netopýr?

U netopýra byl popsán evropský virus vztekliny netopýrů.  I u netopýra bez klinických příznaků se může virus nacházet ve slinných žlázách. Také proti tomuto typu viru vztekliny však chrání preventivní očkování.  Pokud najdete doma živého či uhynulého netopýra, kontaktujte kompetentní orgány, které zajistí jeho bezpečný odchyt a/nebo odvoz. V případě nálezu živých zvířat kontaktujte pracovníky Agentury ochrany přírody (www.ochranaprirody.cz ), která má sídlo v každém krajském městě, případně se lze obrátit na Stanice pro handicapované živočichy (www.csop.cz). Najdete-li uhynulého netopýra, případně tělo jiného volně žijícího zvířete, obraťte se na okresní inspektorát Státní veterinární správy. Nákaza virem vztekliny  při  pouhém  dotykem je ovšem vysoce nepravděpodobná.

 

Co mám udělat v případě, že byl můj pes napaden toulavým  psem, u něhož není možno zjistit původ  a není možno ho vyšetřit?

Je-li Váš pes (kočka.) řádně vakcinován proti vzteklině, je pravděpodobnost infekce virem vztekliny minimální, rozvoji infekce brání ochranné postvakcinační protilátky. Přesto je postup u vakcinovaného i u nevakcinovaného psa identický. V případě, že byl Váš nevakcinovaný pes napaden psem nebo zvířetem neznámého původu, musíte kontaktovat veterinárního lékaře. S lékařem se domluvíte na měsíčních kontrolách zdravotního stavu po dobu tří měsíců (tj. tři kontroly). Svého psa (kočku, fretku) musíte po dobu tří měsíců izolovat v domácí karanténě, mimo kontakt s ostatními zvířaty. Až po  uplynutí  této  tříměsíční  karantény se může nevakcinované zvíře  vakcinovat  proti vzteklině (informace SVS České republiky).           

 

Jak postupovat v případě pokousání člověka neznámým psem, u něhož nelze dohledat původ a vakcinaci?

Jste-li pokousán podezřelým zvířetem, jehož původ není znám, ihned vymyjte ránu vodou a mýdlem a ošetřete běžnými dezinfekčními prostředky. Vždy bezprostředně kontaktujte lékaře. Už tehdy, jsou-li na kůži oděrky a škrábnutí a sliny se tak ranami mohly dostat do krve, zahajuje se postexpoziční vakcinace.  Celkem je aplikováno v měsíčních intervalech 4-5 dávek. Jsou-li poranění rozsáhlá, aplikuje se i gamaglobulin. Postup se volí vždy souladu s aktuálními trendy a opatřeními v dané zemi. Do úvahy je třeba vzít aktuální výskyt vztekliny v oblasti, druh zvířete a okolnosti, za kterých k pokousání došlo.

 

Jaká platí nařízení pro cestování se psem nebo kočkou do zahraničí?

Od 2.července 2011 musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem jako jedinou možností identifikace zvířete při cestování do zahraničí. Vycestovat mohou pouze s platným , pasem a očkováním proti vzteklině. Řádně vakcinováno proti vzteklině musí být každé zvíře starší tří měsíců. Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími tří měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá vakcinace musí být starší 3 týdnů a nesmí být delší než rok.

Země EU prosté vztekliny, jako je Velká Británie, Irsko, Malta, Švédsko, požadují při vstupu  do země také potvrzení o vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině a štěňata a koťata mladší tří měsíců nesmí do zemí přicestovat.
Vyšetření krve provádí SVÚ Praha, Zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat, Oddělení patologie a parazitologie, laboratoř vztekliny, Sídlištní 136/24, Praha 6-Lysolaje, 165 03. Vzorek krve se zasílá společně s vyplněnou žádankou, cena vyšetření je 1.280,-, + poštovné. Výsledky vyšetření jsou doručeny na dobírku. Vzorek krve odebraného veterinárním lékařem musí být dle nařízení orgánů těchto států provedeno alespoň 6 měsíců před vstupem do země, v případě Švédska je to minimálně 120 dní a maximálně 365 po očkování proti vzteklině.

 

Více na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz, rubrika Cestování se psy, kočkami a fretkami. 


ALFADIN liq. chir. 1000 ml

Medicinální dezinfekční mýdlo, k hygienické dezinfekci rukou a dezinfekci rukou před chirurgickým zákrokem

KOLUMBIN gran. ad us. vet.

KOLUMBIN gran.

Doplněk vitamínů, minerálních látek a stopových prvků pro holuby ve formě granulátu

nový web

Líbí se vám nový web biovetapets.cz?

83.3 %

8.6 %

8.1 %

Newslettery