Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej 500 ml

Hlavní stránka E-shop BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej 500 ml

Používá se proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd. Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Určeno pro: Pes, Kožešinová zvířata
Typ přípravku: Antiparazitika, repelenty
Cena bez DPH: 221 Kč
Cena s DPH: 268 Kč

ks

Obsah léčivích a ostatních látek

1 ml bílé mléčné emulze obsahuje:

Léčivá látka: 

Permethrinum 2,5 mg.

Pomocné látky: 

Benzylalkohol 10,0 mg.

Léková forma

Kožní sprej, emulze.

Indikace

Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Pes:
 • zablešení, ctenocefalidóza, způsobená blechami rodu Ctenocephalides zejménaC. canis a felis,
 • zavšivení, pedikulóza, způsobené původci Linognatus setosus,
 • napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus,
 • dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri,
 • napadení všenkami, trichodektóza, způsobená všenkami Trichodectes canis.
Exotičtí ptáci:
 • napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus,
 • napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus,
 • zablešení způsobená blechami Ceratophyllus gallinae,
 • vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae,
 • čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae,
 • napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus.
Křeček:
 • napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus,
 • zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi,
 • napadení trudníky způsobené původci Demodex criceti,
 • prevence napadení svrabovkou kočičí Notoedres cati.
Morče:
 • napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus,
 • zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi,
 • napadení trudníky způsobené původci Demodex criceti,
 • napadení svrabovkou kočičí Notoedres cati.
Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem:
 • Komáři – Culex pipiens, Aedes vexans.
 • Muchničky – Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
 • Pakomáři – Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
 • Ovádi – Tabanus spp.
 • Mouchy – Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
 • Tiplíci – Culicoides spp.
Sanace prostředí:

Přípravek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

Kontraindikace

Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Cílový druh zvířat

Psi, morčata, křečci, exotičtí ptáci.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Způsob podání: 

Zvířata – prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Dávkování:

10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy:

 • 20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení,
 • 4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.
Sanace prostředí:

Vystříkávají se do vlhka asi 25 ml/m2, tedy:

 • 125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml,
 • 25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml.

Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1–2 týdny.

Před použitím dobře protřepat!

Pokyny pro správné podání

Neuplatňuje se.

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Zvláštní upozornění

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (jako závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.), vyhledejte lékaře.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12–24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje s ošetřenými zvířaty spát. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Velikost balení

100 ml, 500 ml.


Potřebujete poradit?

nebo volejte


+420 517 318 604

Související produkty:

ANTIPARASITIC CANIS SHAMPOO 200 ml

Obrázek produktu - ANTIPARASITIC CANIS SHAMPOO 200 ml

Antiparazitární šampon pro psy proti blechám, vším …

Antiparazitika, repelenty

Cena s DPH: 116 Kč

BIO KILL insekticid 450 ml

Obrázek produktu - BIO KILL insekticid 450 ml

Insekticidní postřikový přípravek s dlouhodobým úč …

Antiparazitika, repelenty

Cena s DPH: 147 Kč

FIPRON 268 mg – spot-on pro psy L (pes 20–40 kg)

Obrázek produktu - FIPRON 268 mg – spot-on pro psy L (pes 20–40 kg)

Ektoparazitikum pro psy proti blechám, klíšťatům a …

Antiparazitika, repelenty

Cena s DPH: 184 Kč

TOP SPOT ON DOG L 1x3 ml (pes nad 30 kg)

Obrázek produktu - TOP SPOT ON DOG L 1x3 ml (pes nad 30 kg)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy s obsahem perm …

Antiparazitika, repelenty

Cena s DPH: 189 Kč