Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

4. 10. – Světový den zvířat

Hlavní stránka Zajímavosti 4. 10. – Světový den zvířat

01.10.2020

4. 10. – Světový den zvířat Vážení přátelé, již v roce 1925 uspořádal v Berlíně kynolog a bojovník za humánní zacházení se zvířaty Heinrich Zimmermann první Světový den zvířat. Zprvu se jednalo o akci známou hlavně v německy mluvících zemích a Československu, ale v r. 1931 se myšlenka vyhlášení 4. října (slavnost sv. Františka z Assisi) jako mezinárodního dne zvířat dočkala též oficiálního přijetí na Mezinárodním kongresu o ochraně zvířat.

Soužití lidí se zvířaty trvá již po tisíce let a za tu dobu tento vztah doznal velkých proměn. Zvířata nám pomáhají takříkajíc na každém kroku a máme tedy mnoho důvodů, abychom jim projevovali vděčnost a nabízeli i něco na oplátku – byť někdy bohužel děláme pravý opak. Přispívat co nejvíce k péči o zdraví alespoň některých druhů je proto od začátku neměnným krédem společnosti Bioveta. Pojďme si jen v krátkosti připomenout ty nejvýznamnější oblasti, ve kterých se spoléháme na zvířecí spoluobyvatele naší planety.

Zemědělství a těžká práce

Fyzicky náročné obdělávání půdy, stahování dřeva z lesů i nošení či tahání těžkých břemen bylo historicky velmi důležitým využitím hospodářských zvířat. Dnes už tuto dřinu hojně přenecháváme strojům, nicméně i v současnosti se najde mnoho oblastí, kde nejsou dostupné či je nelze použít a zvířata tak stále hrají hlavní roli.

Zdroje potravy

Zvířata poskytují lidem od nepaměti velmi významné zdroje potravy. Nebavíme se přitom zdaleka pouze o jatečném využití či moderních trendech používání hmyzí bílkoviny – velký prospěch máme také z mléčných a vaječných výrobků, medu apod. Opylování spousty kulturních plodin by nebylo možné bez rozličných druhů hmyzu, mnohé druhy zvířat zase napomáhají rozšiřování semen plodů, které pozřou. Lovci by se stěží obešli bez svých psích pomocníků. Najdou se rybáři, kterým při jejich práci pomáhají částečně ochočení kormoráni, a labužníci si zase jistě vzpomenou na prasata a psy, kteří jsou mistry v hledání lanýžů.

Pomoc v nesnázích

Když se někde stane neštěstí – např. požár, lavina, zemětřesení, zbloudilí turisté apod. – jsou to často právě zvířata, která dokážou rychle a spolehlivě najít lidi uvězněné pod sněhem anebo troskami či ztracené v neznámém prostředí. A samozřejmě musíme zmínit také každodenní pomoc, kterou od asistenčních a terapeutických zvířat dostávají lidé s tělesným postižením, v rehabilitaci či s duševními potížemi. Kontakt se zvířaty dovede mnoho lidí nesmírně povzbudit, stabilizovat jejich emoce a pomoci jim překonat složité životní období i každodenní těžkosti.

Ochrana lidí, majetku a práva

Hlídání osobního či firemního majetku je tradiční doménou psů – i když méně často se dovedou uplatnit např. také husy, kachny, pštrosi či osli (a v případě přístavů a lodí dokonce i delfíni). Proti běžným hospodářským škůdcům z řad hlodavců pak mají bezpochyby nejlepší pověst kočky – byť s nimi v tomto ohledu zdatně soupeří i některá plemena psů. Policejní a vojenské oddíly rovněž využívají služeb zvířat – ať už jde o psy (kteří dovedou vyčenichat jak lidi, tak širokou škálu látek od drog po výbušniny), koně (umí značně přispět ke zklidnění eskalující situace při shromážděních), ale i třeba delfíny (hledání trosečníků, námořních min aj.), ptáky (dravci zdatně zneškodní neoprávněně používané drony a holubi mohou stále ještě posloužit k doručení zpráv, pokud moderní komunikační prostředky selžou), myši (např. v Africe jsou cvičeny k vyhledávání protipěchotních min) či kočky (šikovní pomocníci při zklidnění obětí kriminální činnosti) a mnohé další druhy. Bohužel se v historii najdou i četné případy zneužití zvířat pro přímý útok na protivníky v boji, a to bez ohledu na fakt, že smrt zvíře byla při takovém činu prakticky nevyhnutelná.

Výzkum

Když potřebujeme najít či vyzkoušet různé nové preparáty (typicky léčiva), prvotní snahy probíhají často v laboratořích s pokusnými zvířaty – aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost ještě před tím, než dojde k pokusnému či praktickému nasazení u lidí. To s sebou neodmyslitelně nese velkou etickou zátěž, takže není divu, že již dlouhou dobu pokračuje trend využívání pokusů na zvířatech v co nejmenší míře a jen v důkladně odůvodněných a schválných případech. Uplatňuje se zde tzv. „princip tří R“ – Replacement (nahrazení živých zvířat např. tkáňovými kulturami, počítačovým modelováním apod.), Reduction (snižování velikosti pokusných skupin), Refinement (optimalizace podmínek chovu, minimalizace stresových faktorů a využívání zvířecích druhů s co nejnižší citlivostí k negativním dopadům pokusu).

Společníci i závodníci

Člověk se rád obklopuje lidmi i zvířaty, se kterými „najde společnou řeč“ – a přívětivá povaha mnohých našich zvířecích kamarádů tak zajišťuje, že postupem času se v lidských obydlích i jejich okolí zabydlel nespočet zvířecích společníků, kteří žádné hospodářské využití nemají – jako mazlíčci mohou být brána prakticky jakákoli zvířata od savců přes ptáky, plazy, obojživelníky, ryby, až po měkkýše či členovce. A protože duše mnohých lidí i zvířat je soutěživá, potkáme se s podobně pestrou škálou druhů i na všemožných výstavách a soutěžích. V případě výjimečného úspěchu se zvířata mohou dočkat také slávy v podobě článků, reportáží, filmů/seriálů, hojně navštěvovaných profilů na sociálních sítích apod. Sympatie se zvířaty jsou též často vyjádřeny tím, že si mnohé spolky či kluby volí své oblíbené zvíře jako maskota.

To by tedy byly aspoň některé z častých způsobů, jakými jsou zvířata prospěšná člověku. Pamatujme na to nejen v den jejich „svátku,“ ale ideálně každý den v roce. Pečujme o zvířata, zajímejme se o to, jak žijí, a mějme je rádi, neboť bez nich by se zle vedlo jak nám, tak přírodě jako celku. Každé zvíře má na Zemi své místo a úlohu!

Máte svůj oblíbený zvířecí druh, vlastního zvířecího „hrdinu“ či další příklad toho, jak zvířata dovedou být prospěšná člověku? Budeme rádi, když nám napíšete příběh nebo pošlete obrázek na naše profily na sociálních sítích!Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B