Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Cestujeme se zvířaty do zahraničí – co říká legislativa

Hlavní stránka Zajímavosti Cestujeme se zvířaty do zahraničí – co říká legislativa

01.06.2017

Cestujeme se zvířaty do zahraničí – co říká legislativa Spousta z Vás se už možná balí na letošní dovolenou nebo ji přinejmenším plánuje. A co vaši zvířecí kamarádi? Dát je na někomu hlídání nebo je vzít s sebou? Cestování se zvířaty je možné a nemusí být ani nijak stresující. Jen je potřeba se dopředu včas informovat, co je vše potřeba zjistit a zařídit.

Níže uvedené informace a doporučení platí pouze pro neobchodní přesuny zájmových zvířat do pěti kusů a starších 12 týdnů, která jsou během cesty doprovázena majitelem nebo oprávněnou osobou. V ostatních případech je třeba splnit ještě další požadavky.

Cestování v EU

Pokud cestujete v rámci Evropské unie se psy, kočkami a fretkami, musíte splnit několik náležitostí:


1) Identifikace zvířete

Psi, kočky a fretky musí být označeni mikročipem. Čipování prování veterinární lékař, čip se aplikuje jehlou do podkoží na levou stranu krku a jeho umístění a funkčnost musí být následně ověřené čtečkou. Místo mikročipu může být přítomno tetování, ale pozor – označení zvířat tetováním je uznáváno, jen pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

2) Pas zvířete v zájmovém chovu

Zvířata musí mít před cestou vystavený tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovém chovu. Tento doklad musí zvíře doprovázet po celou dobu cesty. Pas má jednotnou podobu ve všech členských státech EU. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. To je u nás přidělováno Státní veterinární správou. Tento modrý sešit slouží zároveň i jako očkovací průkaz a uvádějí se do něj další zdravotní záznamy. Pas vystaví a zaregistruje schválený soukromý veterinární lékař, zpravidla současně s čipováním.

3) Vakcinace

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Pokud chodíte se svým psem, kočkou či fretkou včas na pravidelné vakcinace a víte, že je v ní zahrnuta i vzteklina, můžete být nejspíš bez obav. Přesto před cestou raději otevřete pas vašeho čtyřnohého kamaráda a zkontrolujte si termíny vakcinace. I tak je doporučitelné navštívit před cestou veterinární ordinaci, kde vás upozorní na případné nedostatky.

Nezapomeňte, že od první vakcinace vztekliny při primovakcinaci musí uplynout 21 dní, než je považovaná za platnou a můžete vycestovat! Stejně je tomu u pravidelné revakcinace, pokud neexistuje dokument o předchozích vakcinacích. Pokud tento dokument máte (očkovací průkaz), vakcinace proti vzteklině je považovaná za platnou již v den revakcinace.

4) Ošetření proti echinokokům

Před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty a Finska musí být psi ošetřeni proti echinokokům a to přípravkem obsahující účinnou látku praziquantel. Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120–24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu.

5) Další ošetření

V některých zemích může být požadováno i ošetření proti klíšťatům (a záznam o něm v pasu), stanovení hladiny protilátek proti vzteklině apod.

Cestování mimo EU

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země. Odkazy na některé z nich najdete na webových stránkách Státní veterinární správy.

Pokud cestujete do zahraničí a nejste si jistí, zda váš pes, kočka nebo fretka splňuje všechny náležitosti, neváhejte se telefonicky nebo osobně poradit s vaším veterinárním lékařem. Jistě vám rád poradí nebo alespoň nasměruje, kde potřebné informace získat. Ušetříte si tím spoustu případných problémů na hranicích nebo v zahraničí, které se pak již velmi obtížně řeší. Aktuální informace naleznete také na webu Státní veterinární správy.

Zdroj: www.svscr.czSdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B