Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Když už není jiné cesty

Hlavní stránka Zajímavosti Když už není jiné cesty

02.11.2017

Když už není jiné cesty Protože je dnes Památka zesnulých, je tento krátký článek věnován právě tomuto neveselému tématu, kterému se však dříve či později nevyhne žádný majitel zvířete.

Eutanázie

Neboli humánní ukončení života zvířete spadá vždy do rukou veterinárního lékaře nebo jím pověřené osoby. Rozhodnutí, kdy nechat zvíře utratit je vždy obtížné a záleží na mnoha faktorech. Předně je třeba zmínit, že k jeho vykonání musí vést důvody uvedené v Zákoně na ochranu zvířat proti týrání. V prostředí veterinární ordinace je jím nejčastěji „slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením“ tedy písmeno b) odst. 2, § 5 zmíněného zákona. Veterinární lékař by měl být schopný rozpoznat závažnost klinického stavu pacienta (pokud je mu umožněno provést potřebná vyšetření), upozornit na ni majitele, stejně jako případně na nepříznivou prognózu, a to i v případě dlouhodobého onemocnění. Přistoupení k léčbě/utracení pacienta je ale v zásadě většinou založeno na vzájemné komunikaci mezi majitelem a veterinárním lékařem, až na případy, kdy v zájmu minimalizace utrpení zvířete musí veterinární lékař rozhodnout o eutanázii sám.

Mějte na paměti, že utracení je opravdu nejšetrnější cesta, jak zvířeti ukončit trápení a umožnit mu důstojně odejít. Zvířeti se nejdříve aplikují sedativa nebo se uvede do celkové anestezie a poté dostane poslední injekci, která způsobí, že už se ze spánku neprobudí. Ne vždy se vyplatí s utracením otálet, i když je to těžké rozhodnutí, protože riskujete, že zvíře zemře u vás doma, ale mnohdy za dramatičtějších okolností a zbytečného utrpení.

Co bude následovat?

Po utracení zvířete máte v zásadě tři možnosti, jak s ním naložit:

1) Ponechat jej u veterinárního lékaře, který za úplatu zajistí neškodnou likvidaci těla zvířete.

2) Odnést si jej a nechat zpopelnit. Tuto službu již nabízí několik krematorií ve větších městech.

3) Odnést si jej a pohřbít na svém pozemku. Proto je však potřeba splnit několik náležitostí, které vyplývají z Vyhlášky 82/2014 Sb:

  • Místo určené pro ukládání kadáverů (= tělo uhynulého zvířete) zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od vodního zdroje nejméně 200 m, od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace (s výjimkou příjezdové pozemní komunikace) nejméně 100 m a od hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
  • Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.
  • Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení a musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Nebojte se obrátit na vašeho veterinárního lékaře, pokud si nebudete s nastalou situací vědět rady.

Přejeme vám, abyste tyto starosti nemuseli řešit a abyste si se svými zvířecími kamarády užili tolik společných a krásných chvil, kolik je jen možné. A pokud už nejsou na tomto světě, vzpomeňme si dnes i na ně a buďme vděční, že náš život obohatili o čas, který jsme s nimi mohli strávit.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B