Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Řádná péče o domácí mazlíčky v období šíření lidského koronaviru

Hlavní stránka Zajímavosti Řádná péče o domácí mazlíčky v období šíření lidského koronaviru

08.04.2020

Řádná péče o domácí mazlíčky v období šíření lidského koronaviru Již několikátým týdnem jsou v platnosti vládní nařízení v souvislosti s mimořádnými opatřeními kvůli celosvětovému šíření onemocnění COVID-19, jež způsobuje nový typ coronaviru SARS-Cov-2. Komplikovaná situace významně ovlivňuje náš každodenní život, k němuž v mnoha domácnostech patří rovněž péče o domácí mazlíčky a další zvířata v zájmovém chovu. Co bychom tedy neměli zanedbat?

Procházky

Volný pohyb osob na veřejnosti je sice omezen na nezbytné účely, nicméně péče o zvířata patří k povoleným výjimkám. Samozřejmě za předpokladu, že je omezíme na nutný rozsah (byť mnohá zvířata jednoznačně vnímají, že jsou „páníčci“ doma více, než je obvyklé, a vyžadují o to více pozornosti). Zkusme vycházky plánovat tak, abychom se potkávali s co nejmenším počtem lidí. Pokud známe v okolí více chovatelů, lze se pokusit vytvořit alespoň základní „rozvrh“ vycházek. Při pohybu venku pamatujme na platná nařízení, řiďme se selským rozumem a nezapomínejme na ohleduplnost k ostatním.

Krmení

V situacích, kdy hrozí omezení běžných služeb, nám instinkt velí myslet na zadní vrátka. Dle současného vývoje situace se ovšem nejeví jako potřebné snažit se zásobit např. granulemi pro domácí zvířata na několik měsíců dopředu. Je samozřejmě v pořádku mít běžnou zásobu krmiva přibližně na 3-4 týdny a občas sledovat, jak se v internetových obchodech pohybují dodací lhůty. Větší ostražitost se jistě vyplatí, potřebuje-li náš zvířecí kamarád speciální nebo dietní krmivo. Pokud to jen trochu jde, využijte objednání krmiv a chovatelských potřeb přes internet s doručením domů (to platí i pro léčiva ve volném prodeji).

Zdravotní péče

Zvěrolékaři a lékárníci sice mají dovoleno provozovat svou činnost, ale je vhodné ověřit si na internetu nebo telefonicky, do jaké míry je provoz konkrétního pracoviště dotčen – dbejme na dodržování obecných opatření a pamatujme, že objednat se předem je v dnešní době doporučeno ještě více než za běžných okolností, aby se předešlo shlukování většího počtu klientů. Do čekáren a lékáren se často smí vstupovat pouze jednotlivě, provádění rutinních zákroků (např. kastrace) může být omezeno, můžeme být požádáni o popis zdravotního problému a posečkání v čekárně/před ordinací, než lékař se sestrou zvíře sami vyšetří v ordinaci apod. Rovněž je nanejvýš vhodné předem vědět, kam volat v případě pohotovostního problému.

Vzájemná výpomoc

Jeden z nejdůležitějších bodů. Pokud například známe ve svém okolí někoho, komu by při onemocnění hrozilo potenciálně vyšší riziko (chronické zdravotní problémy, vysoký věk, samotný rodič s nesoběstačnými dětmi aj.), pokusme se pomoci, pakliže nám to situace dovolí – i „pouhá“ nabídka vyvenčení psa či pomoc s obstaráním nákupu přes internet může dotyčnému vyřešit problém, který třeba ani nevnímáme. Máme-li krmivo, chovatelské pomůcky, peníze apod., které můžeme postrádat, jedním z možných účelů jejich využití je nabídka pomoci útulkům, záchranným stanicím či zoologickým zahradám. A v neposlední řadě pamatujme, že sami také nemusíme odolat úplně všemu a můžeme se dostat do karantény – zajistěme si někoho, kdo by byl ochotný v případě našich vlastních zdravotních problémů dočasně zaopatřit naše zvířecí přátele.

Možná rizika?

V nedávné době se v médiích objevilo několik zpráv o izolaci viru SARS-CoV-2 ze zvířat. Profesní sdružení (jako je Komora veterinárních lékařů České republiky či zahraniční asociace) zdůrazňují, že v současnosti je velmi předčasné činit jakékoli obecné závěry ohledně možnosti šíření coronaviru mezi zvířaty a nadále platí, že možnost nákazy člověka od domácího zvířete je silně nepravděpodobná a doposud neprokázaná. Přesto je vhodné pro jistotu přijmout opatření u pozitivně testovaných osob – doporučuje se přenechat péči o jejich zvířata někomu jinému za dodržení všech doporučených hygienických zásad. Není-li to možné (např. u asistenčních zvířat), musí být kontakt omezen na minimální možnou dobu a je nutno přísně dbát na hygienu.

Přejeme všem milovníkům zvířat, aby se svými svěřenci tuto náročnou zkoušku zvládli a zachovali si přitom dobrou náladu a chladnou hlavu. Budeme moc rádi, když se s námi všemi na sociálních sítích podělíte o tipy, jak se zvládáte přizpůsobovat novým okolnostem!

Další informace:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.vetkom.cz/covid-19-u-belgicke-kocky-co-z-toho-vyplyva/

https://www.cavlmz.cz/content/uploads/2020/03/a4_klienti.pdf

https://www.svscr.cz/

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/03/WSAVA-Reassures-Pet-Owners.pdf

https://www.avma.org/sites/default/files/2020-03/covid-19-faq-pet-owners_031620.pdfSdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B