Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Toxoplazmóza – kdo by se měl mít na pozoru

Hlavní stránka Zajímavosti Toxoplazmóza – kdo by se měl mít na pozoru

30.06.2017

Toxoplazmóza – opravdový nebo zveličovaný strašák V dnešním příspěvku se budeme věnovat onemocnění, které má většina z vás spojené s kočkami a případně těhotnými ženami. Jaká je mezi nimi spojitost? Je nutné, aby se těhotné ženy kočkám zcela vyhýbaly? Jsou ohroženi i jiní lidé nebo zvířata? Co všechno může tato nemoc způsobit? Jak se jí vyhnout? Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, čtěte dále.

Toxoplazmózu vyvolává parazitický organismus Toxoplasma gondii. Přirozeným hostitelem tohoto parazita jsou kočky, v nich také probíhá vývojový cyklus. Nakazit se ovšem mohou teoreticky všichni teplokrevní živočichové, včetně člověka.

Vývojový cyklus

Vývojový cyklus tohoto parazita, jehož definitivním hostitelem je pouze kočka, je ve skutečnosti poměrně komplikovaný. Alespoň pro představu nám však postačí jeho zjednodušená verze. Představme si mikroskopická vajíčka, která se nazývají oocysty. Jsou jedním z vývojových stadií parazita T. gondii. Tato vajíčka se nachází ve vnějším prostředí: v hlíně, vodě, na zelenině, v písku na hřišti apod. a zanechala je zde ve svém trusu čerstvě nakažená kočka. Oocysty může pozřít jakýkoli teplokrevný obratlovec, nejčastěji jsou to ptáci, hlodavci a ostatní drobná zvířata (ale třeba i člověk, prase nebo kočka, která se tak nakazí přímo). Jakmile se oocysty dostanou do zažívacího traktu těchto zvířat – mezihostitelů – dostávají se (už jako jiné vývojové stadium) do svalové a nervové tkáně, kde se s nich stanou tzv. tkáňové cysty. Přítomnost těchto cyst může a nemusí mezihostiteli působit klinické potíže, z pohledu parazita se však jedná o slepou kolej, pokud nakaženou myš či ptáka neuloví a nepozře kočka. Parazit tak totiž nemůže ukončit svůj vývojový cyklus. V opačném případě, pro parazita příznivém, kdy mezihostitele pozře kočka, prochází v ní parazit dalším vývojem, který je ukončen uvolněním oocyst ve výkalech kočky. Kruh se tak uzavírá.

Vylučování oocyst se u nakažené kočky děje pouze jednou, trvá zhruba tři týdny, ale kočka během této doby vyloučí miliony oocyst. Oocysty se však stávají až za 1–5 dní ve vnějším prostředí. To jsou důležitá fakta, ze kterých můžeme vycházet při prevenci nakažení.

Zajímavostí je, že tento prvok v mezihostiteli zas tak úplně nečinně nečeká. V rámci tzv. manipulační teorie je známo, že někteří parazité s mezihostitelem cíleně manipulují tak, aby zvýšili šanci, že ho pozře další mezihostitel nebo definitivní hostitel, v našem případě kočka. Jen tak může parazit svůj vývoj dokončit. V případě T. gondii prof. Jaroslav Flegr nedávno dokázal, že tento parazit za podobným (byť hypotetickým) účelem mění lidský mozek takovým způsobem, že se napadeným mění osobnost.

Způsob nakažení a průběh onemocnění u koček

Přenos T. gondii se mezi kočkami uplatňuje třemi hlavními cestami:

 • Pozřením nakažené tkáně (zmíněný příklad s hlodavcem).
 • Pozřením vody nebo krmiva/potravin kontaminovanými oocystami.
 • Z matky na plod.

Ne u všech koček se toxoplazmóza musí klinicky projevit. Pokud k tomu ale dojde, mezi nejčastěji postižené orgány patří centrální nervový systém, svaly, plíce a oči a s nimi související projevy: záchvaty, poruchy chůze, dušnost, žloutenka, průjem, horečka, anorexie, hubnutí, záněty očních struktur a jiné. Postiženy však mohou být i další orgánové systémy.

Způsoby nakažení člověka

Se mohou dít obecně třemi možnými mechanismy:

1) Jídlem

 • Konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa (zvláště vepřové, jehněčí, zvěřina) obsahujícího tkáňové cysty.
 • Náhodné pozření při manipulaci s nedostatečně tepelně upraveným, kontaminovaným masem, při nedostatečném umytí rukou (parazit neprostupuje přes neporušenou kůži).
 • Konzumací potravin upravovaných kuchyňskými nástroji, které byly předtím v kontaktu se syrovým, kontaminovaným masem.

2) Ze zvířete na člověka

 • Náhodné pozření oocyst během čištění kočičího záchodu za předpokladu, že kočka byla právě nakažená a vylučovala oocysty.
 • Náhodné pozření oocyst při manipulaci s čímkoli, co bylo v kontaktu s trusem nakažené kočky.
 • Náhodné pozření oocyst z kontaminované půdy (např. při nesprávné hygieně rukou po zahradničení nebo konzumace neumytého ovoce a zeleniny ze zahrady).
 • Ptím vody kontaminované oocystami.

3) Přenos z matky na plod (viz dále)

4) Vzácné cesty přenosu: např. transfuzí, transplantací orgánů, inhalací oocyst z prachu apod.

Průběh onemocnění u člověka

Pokud dojde k nakažení zdravého člověka, klinické příznaky onemocnění se zpravidla nedostaví, případně se jedná o symptomy podobné chřipce (bolest hlavy, únava, bolest svalů atd.), které trvají týdny až měsíce a poté odezní. Po odeznění příznaků akutní infekce přežívá parazit v člověku ve formě tkáňových cyst (inaktivované stadium) až do konce života, není-li zahájena léčba. Při stavech snížené imunity se však může znovu aktivovat, tedy začít působit zdravotní potíže. V některých případech se může rozvinout i závažné onemocnění očí. Závažnější je situace po nakažení u lidí s výrazně sníženou imunitou (např. HIV pozitivní, po onkologické terapii apod.). U těchto osob se mohou vyvinout závažné klinické příznaky, jako horečka, záchvaty, zmatenost, bolesti hlavy, špatná koordinace pohybů a jiné.

Asi největší nebezpečí představuje tento parazit pro těhotné ženy, či spíše pro nenarozené dítě. V případě ženy, která byla nakažená dříve před těhotenstvím, je dítě chráněné protilátkami. Pokud ale k infekci dojde krátce před otěhotněním nebo v počáteční fázi gravidity, infekce se může přenést na dítě. Takto přenesená infekce se může projevit spontánním potratem, předčasným porodem nebo narozením neživotaschopného dítěte; v některých případech nakažené dítě nemusí zpočátku vykazovat žádné příznaky, ty se však mohou projevit později jako ztráta nebo oslabení zraku, mentální poruchy a záchvaty.

Jaké jsou tedy zásady pro domácnost s kočkou, abychom minimalizovali riziko nakažení se?

1) Obecná doporučení pro majitele koček

 • Čistěte kočičí záchod každý den, tím se oocysty nestihnout stát infekční.
 • Při manipulaci s kočičím záchodem byste si měli brát rukavice a na konci práce si pečlivě umýt ruce.
 • Čistěte kočičí záchod pravidelně desinfekčními prostředky a zachovávejte nejvyšší možnou úroveň hygieny. K desinfekci kočičího záchodu můžete použít např. přípravek Ivasan Pets.
 • Použitý kočičí písek by měl být vyhozen do odpadu v uzavřeném, plastovém pytli.
 • Zakrývejte dětská pískoviště, nejsou-li používaná, abyste kočce zabránili v nich kálet.
 • Krmte kočku jen komerčně vyráběným krmivem pro kočky, případně, pokud krmíte domácí stravu, měla by být dostatečně tepelně upravená.
 • Důkladně si umývejte ruce po kontaktu s kočkou, hlavně pře jídlem.

2) Doporučení pro těhotné ženy a imunitně oslabené osoby

 • Vyhněte se kontaktu s kočičím záchodem.
 • Kočce by neměl být povolen přístup ven, aby nemohla lovit hlodavce – mezihostitele.
 • Kočka by neměla být krmena syrovým, nebo nedostatečně tepelně upraveným masem.
 • Nedovolte kočce chytat hmyz.
 • Kočka by měla být otestovaná na přítomnost protilátek proti T. gondii. Přítomnost protilátek naznačuje dříve proběhlou infekci, tato kočka nevylučuje a nebude vylučovat oocysty a není tudíž zdrojem infekce.
 • Kočka, u které se protilátky neprokázaly, infekci neprodělala a pokud je zrovna čerstvě nakažená, bude po krátkou dobu oocysty vylučovat (dodržujte výše uvedená hygienická opatření). Pro zabránění případnému nakažení by kočka po dobu gravidity ženy nebo imunosuprese majitele měla být držena v domácnosti bez přístupu ven.

Závěrem

T. gondii je nakažena asi třetina lidské populace. Naprostá většina těchto lidí na to však nikdy nepřijde, u většiny jsou projevy akutního onemocnění mírné a stejně tak změny chování a psychiky spojené s chronickou nákazou jsou nenápadné. Studie také uvádějí, že pouze jedna z 250 koček vylučuje oocysty. Hlazení kočky rovněž nemůže způsobit přenos infekce. Bylo prokázáno, že oocysty nesporulují (nestávají se infekční) v srsti psa a zřejmě totéž lze předpokládat i u koček. Většina lidí se nakazí z potravin a vody, případně hlíny, ne přímo od kočky. Škrábnutím ani kousnutím kočky se T. gondii rovněž nepřenáší.

Co říci závěrem? Není třeba panikařit, ani kočku hned nutit přátelům nebo sousedům, pokud je ve vaší domácnosti společně s těhotnou ženou nebo osobou s poruchou imunity. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, hygieny osobní i při přípravě jídla a čištění kočičího záchodu přenechat někomu jinému.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B

Vývojový cyklus Toxoplasmy

Vývojový cyklus Toxoplasmy