Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Vakcinace koček

Hlavní stránka Zajímavosti Vakcinace koček

24.05.2017

VAKCINACE KOČEK Většina chovatelů a majitelů koček ví nebo tuší, že kočky mohou trpět závažnými chorobami a že proti některým z nich existuje spolehlivá vakcinace. Velká část těchto onemocnění napadá především dýchací a trávicí aparát, ale postiženy mohou být i jiné orgánové systémy. Všechna tato onemocnění mohou končit pro zvíře smrtelně a v některých případech může být ohrožený i člověk.

Na začátku je třeba říci, že žádná vakcinace neochrání stoprocentně zvíře ani člověka před tím, že se nakazí. Vakcinace ale umožní organismu s patogenními zárodky lépe bojovat, takže je původce imunitním systémem zlikvidován dřív, než se stihnou projevit klinické příznaky onemocnění se všemi negativními důsledky. S vakcinací je třeba začít už u kotěte, v případě dospělé nenaočkované kočky nebo je-li očkovací status kočky neznámý, se postupuje obdobně jako u kotěte.

Proti čemu se vakcinuje

Obvyklé vakcinační schéma může Váš veterinární lékař pozměnit v závislosti na zdravotním stavu zvířete, aktuální nákazové situaci, typu použité vakcíny a jiných okolnostech. Ze zákona povinná není v ČR u koček žádná vakcinace (na rozdíl od psa, kde je povinná vakcinace proti vzteklině), v ostatních zemích tomu tak ale být nemusí a je potřeba si zjistit veterinární podmínky dané destinace, pokud se s kočkou rozhodnete cestovat.

Nejčastěji se očkuje kombinace těchto onemocnění:

  • Herpesviróza (H)
  • Kaliciviróza (C)
  • Panleukopenie (P)

(viz článek Když Vaši kočku sužuje rýma)

Tato onemocnění nejsou přenosná na člověka, ale v populaci koček jsou velmi častá.

Dále se, minimálně u koček, které nejsou striktně „indoor“, doporučuje vakcinovat proti vzteklině (R). Ačkoli je Česká republika od roku 2004 vztekliny prostá, je třeba mít na paměti, že se toto onemocnění stále může vyskytovat u netopýrů. I když je vzteklina netopýrů považována za specifickou variantu nákazy a jejím výskytem není dotčen statut vztekliny prostého státu dle kritérií OIE, je zde určitá (i když velmi malá) možnost nakažení kočky (a následně i člověka, dojde-li k pokousání), pokud netopýry loví.

Jaké další nemoci mohou kočku trápit

Kočky mohou nezřídka trpět i infekcí chlamydiemi, konkrétně druhem Chlamydophila felis. Chlamydie jsou bakterie žijící především v oční spojivce. Vyskytují se hlavně u koťat a přenáší se těsným kontaktem, bohužel i na člověka. Mohou způsobit chronické záněty spojivky vzdorující léčbě. Je možná vakcinace, která je doporučitelná zejména tam, kde jsou v kontaktu s kočkami a koťaty malé děti.

Další známé onemocnění, virová leukémie koček (FeLV), se týká výhradně koček. Virová leukémie může mít dlouhý průběh (několik let), kdy kočka postupně chřadne, a končí vždy fatálně. Také proti této nemoci existuje vakcína, kočka však musí být předem otestovaná, zda tímto onemocněním netrpí. Pozitivní kočky nelze vakcinovat.

Existují vakcíny i proti dalším onemocněním koček, jako je Lymská borelióza a dermatofytóza – kožní plísňové onemocnění vyvolané nejčastěji druhem Microsporum canis., jejich použití je však spíše individuální. Váš veterinární lékař vybere to nejvhodnější vakcinační schéma a očkovací látky potřebné pro zdravý a bezstarostný život vaší kočičky.  

Společnost Bioveta, český výrobce veterinárních léčiv s více než stoletou tradicí, vyrábí a nabízí bezpečné a účinné vakcíny k očkování koček proti herpesviróze, kaliciviróze, panleukopenii, vzteklině, Lymské borelióze a dermatofytóze způsobené původcem M. canis.
Požádejte svého veterinárního lékaře, aby pro vakcinaci vaší kočky použil právě účinné vakcíny od společnosti Bioveta. Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B